Spreekuur praktijkondersteuner

 

De spreekuren zijn uitsluitend op afspraak.
Tussen 08.00-10.00 uur kunt u bellen voor het maken van een afspraak.

 

  ochtend

  middag

  maandag

  mw. L. van Hooijdonk
  POH GGZ

  mw. L. van Hooijdonk
  POH GGZ

  dinsdag

          ---

          ---

  woensdag

  mw. A. Glas
  POH somatiek

          ---

  donderdag

  mw. A. Glas
  POH somatiek

  mw. A. Glas
  POH somatiek

  vrijdag

  mw. M. Doves
  POH somatiek

  mw. M. Doves
  POH somatiek


POH GGZ:  praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg;
POH somatiek:  praktijkondersteuner voor o.a. diabetes, (verhoogd risico op) hart- en vaatziekte en COPD.

Afzeggen afspraak:
Als u een gemaakte afspraak wilt laten vervallen, geef dit tijdig door aan de assistente.

Telefoonnummer

075-6702824

  spoed: toets 1
  herhaalrecepten:   toets 2
  vragen & info: toets 3


Buiten openingstijden

In case of Emergency

Huisartsenpraktijk
de Roos

Irene Vorrinkplein 40H
1506 WR  Zaandam


Openingstijden:
maandag tot en met vrijdag
08.00 tot 17.00 uur
(middagpauze: 12.30 - 14.00)


Locatie praktijk

Telefonisch contact

08.00-10.00:  afspraak maken
08.00-10.00:  visite aanvragen
08.00-12.00:  herhaalrecepten
08.00-12.00:  info bij assistente
 13.30-14.00:  telefonisch spreekuur